Červen 2009

Taur

7. června 2009 v 13:35
Nižší odruda minotaurů. Schopní válečníci, ale spíše řemeslníci. Staví stavby těží suroviny a tak podobně.

Začatek změn

5. června 2009 v 14:12
Dlouhé věky spolu narody zlobru a minotauru valčili. Zlobři pod vedenim magu a minotauři pod velením králu. Zlobří magove, však chtěli vladnout celemu zlobřimu narodu, když se jim to nedařilo rozhodli se jednat. Sbalili tu část zlobru, kterou ovládali(vicemeně polovina všech zlobru) a pomoci magie vyhnali minotauří krále a ziskali kontrolu nad všemi minotaury. Minotauři kralove se pokusili jim to oplatit a ovladnout zbyle zlobry. Při tomto pokusu všichni zemřeli. Vlády nad nově získanou zemí se chopila rada tvořena 12 nejmocnějšími zlobřimi magy.

1.útok na imperium

5. června 2009 v 14:11
Nyni zlobří magove zahajili útok na imperium. Jejich sila byla ohromna a nepřipravene imperium jen s těží drželo hranice a prohravalo. A aby toho nebylo malo tak na imperium zautočili z druhe strany jejich lidští nepřátele(tzv. barbaři). Ale zlobři magove a jejich armady nemohli pokračovat v útoku, protože na ně zautočili pomstichtivy zlobři, na ktere se vykašlali. Zatimco měli takovéhle problemy imperium porazilo barbary. Z velke časti diky svym magum. Proto barbaři tak nenaviděli a pronasledovali magy. Imperium se rozhodlo nepromarnit přiležitost a začali mobilizovat.

Poražka zlobru

5. června 2009 v 14:10
Jak již bylo řečeno zlobři magove čelil napadeni svymi příbuznými. Vymysleli tedy strategii, ktera je bude stat ve většim počtu pouze minotaury. Proti utočícím zlobrum vyšlou věškere minotaury a se svými zlobry je obejdou vyplení jim zemi a pak vpadnou zlobrum do zad. Tato strategie zafungovala a do tydne byli všichni "neposlušni"zlobři vyhlazeni a mohl znovu začít útok na imperium. To se ale připravilo a tentokrat to nebude tak snadné jak by to bylo prve.

2.útok na imperium

5. června 2009 v 14:10
Zlobři a minotauři zaútočili za úsvitu vrhli vpřed věškerou sílu žadné zálohy ani skryté íly útočící ze zálohy, ale přímí útokvšemi dostupnými prostředky. Imperium se, ale připravilo. Rozmístnili svou obranu do vln. Když jedna vlna padla její zbytky se připojili k další vlně a tak nepřítel narážel na stále silnější stěnu. Směrem k zlobrum bylo umistěno 5 vln a proti případnému útoku bylo na druhou stranu země 3 vlny.

Velky pad

5. června 2009 v 14:09
Zlobro-minotauří vojsko se vrhlo do boje svirou, že dokaže snadno vyhrát. A ze začatku to tak skutečně vypadalo, prvni vlna padla poměrně snadno bez použití magie, druhá s o něco většími potížemi. Ale třetí už padla je tak tak a zlobři zde měli velké ztraty. A na 4. linii se postup zastavil. Mohli snažit jakkoli, ale nemohli prorazit. Toho imperium využilo a pátá vlna zaútočila na křídlech. Zlobři s minotaury byli obklíčení ze tří stran a následně zničeni. Zlobři byli poraženi, ale minotauři osvobození od zlobřího kouzla se stáhli do pevnosti na kraji moře. Imperium uzavřelo dohodu s barbary, že když vyplení země zlobrů a minotaurů můžou si nechat kořist. A tak se také stalo.

Skřetí války

5. června 2009 v 13:57
Nyní když se zdálo, že konečně může být mír se k břehům imperia přeplavilo ohromné množství skřetů. Tvrdili, že připlouvají ze své země na jihu, že jsou poslední ze své rasy, kterou jinak vyhubili jakýsi plazí lidé. To, ale lidi vůbec nelíbilo a přikázali skřetům, abyse stahli jinam a když to odmítli vyhlásili jim válku. Rozhodli využít vlnovou strategii. Ale tentokrát nezabrala a lidé se museli schovat do pevnosti a povolat barbary, aby skřety zlikvidovali. Skřeti však sebou neměli žádné cenosti a imperium nemělo nic co by nabídlo barbarům za odměnu. A tak po porážce skřetů začali baraři plenit imperium.

Nastup barbaru

5. června 2009 v 13:36
Barbaři tedy začali plenit imperium, ale jeden z jejich náčelníků(jmenoval se Grom), který býval v imperiuotrokem vymyslel dohodu. Všichni obyvatele imperia se stahnou na část území po zlobrech a nechají svou bývalou zemi jim. Někteří to udělali a ti co ne byli pozabíjeni. Jen kouzelníci ze svého města to přežili tak, že se teleportovali na ostrov na sever od pevniny. Gromův vnuk Mongo chtěl smést zbytky imperia, kterým jeho děd nabídl život. Se svou ohromnou silou by je za den rozdrtil, ale oni před ním prchali až je uvěznil na mořském břehu. Tehdy už byl velmi starý a zemřel. Na trůn se dostal jeho syn a ten stáhl útok proti těmto zbytkům. Měl totiž mnohem větší cíle a plán na dobytí světa.