Únor 2013
Rohatec

22. února 2013 v 22:40
Pokus satanů vytvořit dokonale poslušného Minotaura se setkal pouze s částečným úspěchem. Vznikla sice dokonale poslušná bytost, ale disponuje pouze poloviční silou minotaura. Své nevýhody vynahrazuje nízkými náklady na svou údržbu.


Krvavý elf

22. února 2013 v 22:20
Elfové, rasa hluboce uctívající přírodu a přirozený řád věci se změnila v bandu fanatiků toužící po moci ať to stojí cokoli. Poté co byli vypuzeni z pozice velitelů Hordy, dali se do služeb démonů. Ani zde se jim však příliš nedařilo. Naštěstí pro ně opustili démony těsně před jejich porážkou. Nyní plánují převzít moc nad osvobozenými.
KOUZLA:Bezbožná síla(Posedne vlastní jednotku touhou po zabíjení), Vysávání života(vysaje některé vlastní jednotce život a obnoví si tím svůj), Ohnivý déšť(na určitém místě začne z nebe pršet oheň)

Nájezdník

22. února 2013 v 22:14
Dlouhá léta se museli tito barbaři podřizovat vládcům Cardolanu, ale nyní po jeho zničení jsou opět svobodní.

Posedlý mistr

22. února 2013 v 22:11
Co tě nezabije to tě posílí. U těchto bojovníků to platí doslovně. Nejenom, že se dokázali plně vymanit z moci duchů, kteří je posedli, ale dokonce se naučili jak využít jejich moc ve svůj prospěch. Jsou silnější, rychlejší a nezranitelní ohněm. Rovněž necítí žádnou bolest.

Skřet

22. února 2013 v 22:02
Některým skřetům se podařilo uniknout ze spárů zlobrů než všechny proměnili na nemrtvé. Skrývali se kde to šlo. Nebyl to snadný život, ale vyšli z něj silnější. To právě oni začali shromažďovat Osvobozené.

Ještěr

22. února 2013 v 21:54
Démoni neviděli v plazech využití a tak jim otrávili vody, ale plazi se dokázali přispůsobit. Bohužel tento akt měl neblahé následky na jejich vnímání světa. Dnes už jsou až na pár vyjímek většinou jen zvířata používající zbraně.

Posedlý

22. února 2013 v 21:48
Lidé do kterých vstoupili ohniví duchové a udělali z nich tak nemyslící příšery prahnoucí po krvi. Ovšem jak Peklo začíná ztrácet sílu tak i kontrola nad posedlými dost oslabila. Dnes je téměř nulová a projevuje se pouze při prolévání krve. Těla však zůstávají stále stejná jako připomínka zbylé moci démonů.

Paladin

22. února 2013 v 21:37
Když se Cardolan hroutil tito "svatí" válečníci byli poslední kdo se ho, za cenu mnoha svých životů, snažili udržet. Nepodařilo se. Nyní řídí spojené armády Elfů, Trpaslíků a přeživších z Cardolanu. Nejedná se o snadný úkol neboť každá frakce si přeje něco jiného a někdy nechybí mnoho, aby začali bojovat mezi sebou.

Strategoi

22. února 2013 v 21:28
Přežili nagijské otroctví, nájezdy démonů a přežili i pád Cardolanu. Tito elitní válečníci znovu povstávají z popela připraveni oplatit všechny rány, které utržili.

Žoldák

22. února 2013 v 21:24
Dlouholeté války proti všemožným nepřátelům radikálně zvýšily počet odvodů na tolik, že celou polovinu generace tvořili pouze vojáci. Po porážce Cardolanu zůstalo velké množství těchto vojáku bez příjmů a to vedlo k tomu, že se tito muži, kteří neznali nic než armádu stali nájemnými žoldáky, aby se uživili.

Trpasličí veterán

22. února 2013 v 21:17
Narozdíl od lidí, kteří jsou na konci svého života velmi slabí, trpaslíci ve svých pozdních letech nabývají ohromné síly a výdrže. Bohužel se tím značně zvyšuje také jejich agresivita.

Elfí válečník

22. února 2013 v 21:14
Elfové se v boji spoléhali na rychlost a um v oblasti střelectví. Tento způsob boje se však ukázal být proti nemrtvým naprosto neučinný. Proto elfové oblékli zbroj a kompletně změnili způsob vedení války. Bohužel k této změně došlo příliš pozdě. Nebyli už dostatečně početní a tak se spojili s lidmi a trpaslíky.

Trpaslík

22. února 2013 v 21:08
Trpaslíci žili dlouhá léta hluboko v horách netknutí okolními válkami. Avšak když byli lidé Cardolanu poraženi neustálým tlakem démonů, mnozí se rozhodli uprchnout do hor kde narazili na dosud neznámou rasu. Jakmile se jim podařilo prolomit jazykovou barikádu přesvědčili trpaslíky zmítané mnoha neshody obrátit svou zlobu proti společnému nepříteli.